WARMTEBOOST HELPT VIJFTIG ONTMOETINGSPLEKKEN IN NEDERLAND MET VERDUURZAMEN

Uitleg programma

In buurthuizen, broedplaatsen, bewonersbedrijven en andere ontmoetingsplekken komen veel bewoners samen. Deze plekken zorgen voor verbinding & activiteiten, en zijn een onmisbare schakel voor de buurt of het dorp. Door de hoge energiekosten hebben veel ontmoetingsplekken in Nederland het financieel lastig. Mede hierdoor stellen zij plannen voor verduurzaming uit. Om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingsplekken de deuren open kunnen houden en een duurzaam toekomstperspectief krijgen, werken het Postcode Loterij Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en Oranje Fonds samen om hen te helpen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Het programma WarmteBoost reduceert de energiekosten van ontmoetingsplekken in buurten en dorpen in Nederland waar de energiearmoede het grootst is. Buurt- en dorpshuizen worden komend jaar ondersteund met advies en kennis. Ook stimuleren we de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de deelnemers. Daarnaast worden 50 ontmoetingsplekken ondersteund met een bijdrage van € 25.000,- voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van HR++-glas of het installeren van een warmtepomp.

Warmteboost webinars 2024

Op 10 en 27 juni organiseerden we twee webinars waarbij we essentiële informatie en tips deelden die buurthuizen en ontmoetingsplekken verder kunnen helpen bij het verduurzamen van hun eigen ontmoetingsplek of buurthuis.

 

Meer informatie over de twee webinars en om terug te kijken: 

 

 

 

Doel

Het programma WarmteBoost reduceert de energiekosten van 50 ontmoetingsplekken in buurten en dorpen in Nederland waar de energiearmoede het grootst is.

Hoe werkt het?

Een interactief verduurzamingsprogramma met daarin technisch advies, coaching, uitwisseling kennis en ervaring én financiële ondersteuning.

Wanneer?

April 2024 t/m december 2025

voor Wie?

Brede gemeenschapsvoorzieningen en kleinschalige buurtvoorzieningen met een langjarig huurcontract van minimaal 5 jaar, zoals dorps- en buurthuizen, huis- en buurtkamers, bewonersbedrijven.

 

 

Actueel

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"248571"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Samen met

 

 

 
Cookie-instellingen