WARMTEBOOST HELPT VIJFTIG ONTMOETINGSPLEKKEN IN NEDERLAND MET VERDUURZAMEN

Uitleg programma

In buurthuizen, broedplaatsen, bewonersbedrijven en andere ontmoetingsplekken komen veel bewoners samen. Deze plekken zorgen voor verbinding & activiteiten, en zijn een onmisbare schakel voor de buurt of het dorp. Door de hoge energiekosten hebben veel ontmoetingsplekken in Nederland het financieel lastig. Mede hierdoor stellen zij plannen voor verduurzaming uit. Om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingsplekken de deuren open kunnen houden en een duurzaam toekomstperspectief krijgen, werken het Postcode Loterij Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en Oranje Fonds samen om hen te helpen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Het programma WarmteBoost reduceert de energiekosten van ontmoetingsplekken in buurten en dorpen in Nederland waar de energiearmoede het grootst is. Buurt- en dorpshuizen worden komend jaar ondersteund met advies en kennis. Ook stimuleren we de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de deelnemers. Daarnaast worden 50 ontmoetingsplekken ondersteund met een bijdrage van € 25.000,- voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van HR++-glas of het installeren van een warmtepomp.

Warmteboost editie 2024

Kan jouw ontmoetingsplek ook een boost gebruiken om verder te verduurzamen? Dan is het programma WarmteBoost iets voor jullie. In de tweede ronde kunnen we ook weer een groot aantal ontmoetingsplekken ondersteunen en is er een bedrag tot €25.000 per aanvraag beschikbaar.

De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten, maar houd de website in de gaten voor interessante webinars en regiobijeenkomsten die georganiseerd zullen worden. 

 

 

Doel

Het programma WarmteBoost reduceert de energiekosten van 50 ontmoetingsplekken in buurten en dorpen in Nederland waar de energiearmoede het grootst is.

Hoe werkt het?

Een interactief verduurzamingsprogramma met daarin technisch advies, coaching, uitwisseling kennis en ervaring én financiële ondersteuning.

Wanneer?

April 2024 t/m december 2025

voor Wie?

Brede gemeenschapsvoorzieningen en kleinschalige buurtvoorzieningen met een langjarig huurcontract van minimaal 5 jaar, zoals dorps- en buurthuizen, huis- en buurtkamers, bewonersbedrijven.

 

 

Actueel

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"248571"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Samen met

 

 

 
Cookie-instellingen