WARMTEBOOST HELPT VIJFTIG ONTMOETINGSPLEKKEN IN NEDERLAND MET VERDUURZAMEN

Criteria

We hebben ook de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

Het programma WarmteBoost richt zich op ontmoetingsplekken die eigendom, of geëxploiteerd worden door vrijwilligers. Het programma geeft deelnemers toegang tot duurzaamheidsexpertise, kennisuitwisseling en financiële bijdrage. Voor de financiële ondersteuning richt het programma zich op projecten met een verduurzamingsopgave zo rond de €25.000,-.  Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden en criteria benoemd.

 

Voor coaching en advisering gelden de volgende criteria:

 • De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie;
 • Het pand van de accommodatie is in eigendom van de aanvragende stichting die de accommodatie beheert/exploiteert;
 • òf: er is een langdurige gebruiks- en huurovereenkomst (min. 5 jaar).

 

Voor financiële ondersteuning gelden daarnaast de volgende criteria:

 • Investeringen boven de € 25.000,- te financieren door aanvrager zelf dan wel andere partijen.
 • Investering heeft nog niet plaatsgevonden, maar is wel binnen een jaar na aanvraag gepland. Uitvoering moet klaar zijn een jaar na definitieve toekenning.
 • Indien er de afgelopen drie jaar een bijdrage is ontvangen van het Oranje Fonds / Stichting DOEN / WarmteBoost voor verduurzamingsmaatregelen, dan is een overtuigende onderbouwing voor een nieuwe aanvraag noodzakelijk.
 • De initiatiefnemer kan een recente duurzaamheidsscan of duurzaamheidsadvies overleggen van maximaal 2 jaar oud. Wanneer de aanvrager geen duurzaamheidsscan kan overleggen is ook een ingevuld ‘invulvel werkboekjes’ worden ingediend. Deze is te vinden onder de tabblad Werkboeken op deze site.
 • We houden rekening met enige mate van landelijke spreiding.

 

Uitsluiting

De volgende soorten ontmoetingsplekken zijn uitgesloten voor deelname aan WarmteBoost:

 • Categorale accommodaties zoals clubhuizen van sport- en hobbyverenigingen die niet een brede doelgroep bedienen met een breed activiteitenaanbod door het jaar heen.
 • Sportaccommodaties die geen brede ontmoetings- en buurtfunctie hebben, dan slechts voor sporten van verschillende doelgroepen.
 • (Speel)tuingebouwen die geen brede ontmoetings- en buurtfunctie hebben, dan slechts faciliteren van speeltuinbezoek en lidmaatschapsactiviteiten van een (speel)tuinvereniging.
 • Ontmoetingsplekken van c.q. binnen zorginstellingen.
 • Ontmoetingsplekken van bibliotheken, kinderboerderijen, woon- en dagbestedingsinitiatieven, maatschappelijke opvang, etcetera. Bedrijven, welzijnsorganisaties, culturele instellingen. Religieuze- of gebedshuizen.

 

Planning

Het programma start met een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 17 april 2024. Aanmelden kan via deze website. Inschrijving voor het programma WarmteBoost is pas mogelijk vanaf donderdag 18 april, de dag na de informatiebijeenkomsten. De inschrijving loopt tot uiterlijk vrijdag 17 mei. Deelnemers krijgen uiterlijk 1 juli te horen of ze zijn toegelaten. Om aanspraak te maken op de financiële bijdragen dienen de maatregelen te zijn uitgevoerd een jaar na de definitieve toekenning.

 

Cookie-instellingen